Nieuwjaarsreceptie 2016

Bij deze willen we het nieuwe jaar graag samen met jou feestelijk inzetten. We nodigen je dan ook van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 24 januari 2016 vanaf 11u in het Spaans Huis, Spaans-huisdreef 1, 3080 Tervuren.

Spaghetti-avond

Op 17 oktober organiseert Groen+ haar allereerste spaghettiavond. De opbrengsten gaan naar Manbarnotaaf, een scholenproject in Ethiopië. Iedereen is hartelijk welkom. De spaghetti-avond start om 18u in De Zevenster (markt 7a, Tervuren). Een kleine spaghetti kost 9 euro, een grote 12 euro. Uiteraard is er ook vegetarische spaghettisaus. De ingrediënten zijn afkomstig van een lokale handelaar. Reserveren is niet nodig maar wordt wel geapprecieerd.

Mark Van Roy is kandidaat

Op 25 mei trekken we naar de stembus voor de regionale, federale én Europese verkiezingen. Schepen Mark Van Roy staat op de vierde plaats van de Kamerlijst. Achter zijn kandidatuur gaat een duidelijke missie schuil.

"België is een klein land, met verschillende taalgemeenschappen en een complexe staatsstructuur. In deze context moet een politieke partij streven naar samenhorigheid, niet naar tegenstrijdigheden", aldus Mark Van Roy.  

Actueel

Op de Algemene Vergadering van 20 april waren het bestuursverkiezingen. Na vier jaar als voorzitter heeft Dolf Plijter de fakkel doorgegeven aan Pascal Debuyst. Bedankt Dolf, succes Pascal! Dolf blijft wel bestuurslid. Geert Vandendriessche is onze nieuwe penningmeester. Elmo Peeters is bevestigd als jongerenvoorzitter. Het bestuur bestaat vandaag dus uit Pascal, Elmo, Geert, Dolf en alle...

De voorbije weken heeft het college van burgemeester en schepenen in elke deelgemeente een babbelcafé gehouden. Het idee erachter is dat burgers in een informele sfeer (lees: met een drankje in de hand) met de schepenen kunnen praten over om het even welk thema.

Elk babbelcafé start met een korte toelichting over een aantal thema's die actueel zijn. In de voorbije editie ging het...

Op 15 mei starten de werken aan de Tervurenlaan. De einddatum is voorzien in maart 2018. In die periode zullen zowel de fietspaden als het wegdek volledig heraangelegd worden. De werken dienen om de veiligheid te vergroten.

Waar de fietspaden vandaag langs de rijbaan liggen en voornamelijk bestaan uit dallen, zullen ze over een jaar achter een rij bomen liggen en bestaan uit beton....

Abonneren op Groenvoer Tervuren RSS