Actueel

Bram Peters, schepen sinds begin 2016, zal de lijst van Groen+ trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Mark Van Roy, huidig schepen bevoegd voor woonbeleid, onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening en mobiliteit, tevens voorzitter van de afvalintercommunale Interrand en lijsttrekker bij de vorige verkiezingen, zal de lijst duwen. De leden van Groen+ gaven...

In oktober 2018 zijn het verkiezingen. Één van de belangrijkste documenten voor die verkiezingen maar evengoed voor de daaropvolgende jaren is gebaseerd op het programma. Omdat het zo’n belangrijk document is, willen we het graag samen met jou opstellen. Daarom organiseren we 6 avonden waar telkens een aantal thema’s worden besproken. Aan de hand van bestaande teksten (nationaal programma...

We vieren samen de start van 2018. Een verkiezingsjaar en dus een belangrijk jaar voor jou en elke inwoner van Tervuren.
Waarom erbij zijn?
- het is altijd leuk om gelijkgestemden te ontmoeten
- we kondigen ons team voor de verkiezingen aan
- er is (gratis) eten en drinken
- je kan de groene mandatarissen overladen met ideeën en suggesties...

Vanaf 2 januari wordt het eerste gratis kwartier verlengd tot een half uur. Daarna geldt (proportioneel) het tarief van 1 euro per schijf van 30’. Ook in de ondergrondse parking Markt en in de zone Park zal een eerste schijf van 30 minuten gratis parkeertijd gelden, maar verder veranderen de prijzen niet....
Zopas hebben zo’n tachtig leerlingen van het GITO bijna 700 nieuwe bomen geplant. De bomen staan rondom het nieuwe gebouw dat sinds dit schooljaar hun thuis vormt.

 
Het schoolgebouw staat aan de rand van het park in bosrijk gebied waar nog ruimte is voor nieuwe bomen en struiken. Door inheemse soorten te planten, verhoogt de natuurwaarde...

De gemeente verkoopt achttien bouwgronden op de verkaveling Kisteveld aan de Duisburgsesteenweg. De voorrang gaat naar jonge mensen die een band hebben met Tervuren. Met dit woonproject zet de gemeente in op betaalbaar wonen in eigen streek.

 
De verkaveling bestaat uit verschillende types van kavels met prijzen tussen 81.500 en 188.500 euro. De oppervlakte van het perceel en het...

Sinds november kunnen inwoners van Tervuren terecht bij een renovatiebegeleider. Hij adviseert en ondersteunt elke inwoner met plannen voor energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie, plaatsen van zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing of een condensatieketel.

Schepen van milieu en duurzaamheid Bram Peters: “Volgens de nulmeting in kader van het klimaatactieplan is het verstoken...

Pagina's