Groen+ Tervuren

Groen+ Tervuren is een open groep van Groen-leden en onafhankelijken. Groen+ staat voor een groene, gezellige en gastvrije gemeente.

 

Samen streven we naar een groen en sociaal beleid:

  • een beleid dat oog heeft voor sociale aspecten en aandacht voor de zwaksten;
  • een ruimtelijke ordening, waar plaats is voor jonge bewoners en groene accenten;
  • een mobiliteitsvisie, waarbij het accent ligt op infrastructuurwerken die de zwakke weggebruiker toelaat om zich veilig te verplaatsen;
  • een beleid dat (taal)gemeenschappen met elkaar verenigt;
  • een open politiek, met een luisterend oor voor alle bewoners van Tervuren.

Groen+ ijvert voor een beleid op maat van Tervuren.

Als je zin hebt om aan dit verhaal mee te werken, neem dan zeker even contact op met Mark Van Roy via mark.vanroy@groen.be of  0477/34 27 85.

 

Wat vooraf ging...

Groen heeft een rijke voorgeschiedenis in de Tervuurse politiek. Het begint allemaal in 1994, wanneer het toenmalige Agalev zijn intrede maakt in de gemeenteraad. Als lid van de oppositie verdedigt Jef Caron zes jaar de groene kleuren. 

 

2001 - 2006

Het jaar 2001 betekent een omwenteling in het bestuur. Er komt een einde aan een lange periode van de CVP dominantie. Tijdens de eerste gemeenteraadsverkiezingen van de 21ste eeuw heeft Agalev Tervuren aandacht voor onafhankelijke kandidaten en geeft hen een plaats door een plus (+)  aan de partijnaam toe te voegen. De verkiezingen blijken een succes.

Met vier verkozenen stappen de toenmalige groenen in de gemeenteraad en maken zes jaar deel uit van de meerderheid. Maurits Wijnants neemt onderwijs, cultuur en erfgoed voor zijn rekening terwijl Mark Van Roy zich ontfermt over mobiliteit, milieu, duurzame ontwikkeling, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

De periode 2001-2006 is de aanzet van een hele reeks projecten: 

  • onderwijs: start plannen verbouwing GBS Tervuren;
  • cultuur:  inrichting Papeblok;
  • mobiliteit: fietspaden (o.a. naar Moorsel), trage wegen, opstart Druivenlijn en snelbus naar Leuven;
  • milieu: natuurverbindingswegen in Voervallei centrum;
  • ruimtelijke ordening: uitbouw structuurplanning.

Gie Deboutte (later opgevolgd door Rein Vermeulen) en Marleen Lemmens zetelen in de gemeenteraad. Ariane Molderez vertegenwoordigt ons in het OCMW.

Met het overlijden van Maurits Wijnants in 2005 verliezen zowel Groen+ als de gemeente Tervuren een bekwaam schepen en gedreven culturele persoonlijkheid. Rein Vermeulen volgt hem op in het college. Els Ronsmans komt de groene rangen vervoegen.

 

2007 - 2012

De verkiezingen van 2006 zijn een dubbeltje op zijn kant. Groen+ zet een kartel met sp.a. Tervuren op. De blokken GT/VLD en CD&V/NV-A zijn quasi even groot en beslissen samen een meerderheid te vormen. Het kartel Groen+/sp.a belandt met vier zetels samen met het toenmalige Union in de oppositie.

Voor Groen+ zetelen Anna Nijsters en Mark Van Roy in de gemeenteraad. Kristel Vancorenland en Robert Steuts vertegenwoordigen sp.a. Bert Vanoost neemt het OCMW voor zijn rekening, in opvolging van Ariane Molderez. Nadat Anna de gemeenteraad verlaat treedt Bert ook toe tot onze gemeenteraadsfractie. Het kartel kent een uitstekende samenwerking en laat het niet na om vanop de oppositiebanken het beleid kritisch te beoordelen.

 

2012 - 2013

Met de verkiezingen in oktober 2012 haalt Groen+ zijn hoogste score tot nu toe. Bijna één Tervurenaar op vijf kan zich vinden in het programma. Dit vertaalt zich als 5 zetels in de gemeenteraad: Mark Van Roy, Bram Peters, Christine Tinlot, Francine Loockx (ter vervanging van Bert Vanoost), Jacques Dujardin (ter vervanging van Annick Hus). Ook in de OCMW-raad zijn we vertegenwoordigd met Sofie Lombaert (ter vervaning van Ariane Molderez). Mark Van Roy en Bert Vanoost startten in 2013 als schepenen. Bram Peters startte als gemeenteraadsvoorzitter. In januari 2016 ruilde Bram Peters zijn mandaat als voorzitter van de gemeenteraad voor een schepenambt. 

 

2014

2014 is opnieuw een verkiezingsjaar. Op 25 mei trokken we naar de stembus voor de regionale, federale én Europese verkiezingen. Schepen Mark Van Roy stond op de vierde plaats van de Kamerlijst. Met 2114 voorkeursstemmen (volledige provincie) en 10,4% van de stemmen voor Groen in Tervuren, kunnen we trots zijn.