Onze mensen

Schepen - mark.vanroy@tervuren.be

"De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 waren voor Groen+ een daverend succes. Onze coalitie van groenen en onafhankelijken haalde 18.2 % van de stemmen. Zo kreeg ik de gelegenheid om in de legislatuur 2013-2018 opnieuw mee aan het roer te staan in onze mooie groene gemeente." Mark Van Roy zag eind 2012 zijn nieuwe mandaat uitdaging volledig zitten. Tijd om nader kennis te maken met onze schepen van ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed en mobiliteit.

"Ik ben afkomstig uit het Brusselse, waar ik als Vlaming mijn jeugd heb doorgebracht. Sinds 1987 woon ik in Tervuren met mijn partner Kaat en onze drie prachtige kinderen Line, Hannes en Lore." Mark neemt niet alleen zijn ervaring als vader mee naar het administratief centrum van Tervuren. Ook zijn studies rechten en zijn praktijkervaring als advocaat komen hem goed van pas. "Tijdens mijn rechtenstudies aan de Leuvense universiteit ging mijn aandacht uit naar het belang van een goede rechtsbedeling voor allen en de thematiek van de rechten van de mens.Natuur is altijd een bijzondere liefde van mij geweest, met als resultaat dat ik mij al jaren inzet voor natuurbehoud in de regio. Professioneel werk ik als advocaat met een kantoor, zowel in het Brusselse als in Tervuren."

Wat de politiek betreft heeft Mark iets later zijn roeping gevonden: "Sinds 2000 ben ik actief in de Tervurense politiek.  In de legislatuur 2001-2006 kon ik  als schepen van Agalev+, bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu en duurzame ontwikkeling en mobiliteit mijn eerste ervaringen opdoen. In de periode 2007-2012 zetelde ik als fractieleider in de de oppositie met Bert Vanoost. Samen Kristel en Robert, onze vrienden van sp.a, volgden we met kritische blik het beleid van de toenmalige  meerderheid GT/Open VLD-CD&V/N-VA."

Schepen - Bert.Vanoost@tervuren.be

In 2003 sloot ik mij aan bij Groen+. Mijn motivatie: een gemeentebestuur met een sterke groene deelname kan weldegelijk een verschil maken, niet in het minst op vlak van transparantie. 

In 2006 nam ik voor het eerst een plaats in op de verkiezingslijst voor de gemeenteraad en werd verkozen als eerste opvolger. In 2008 nam ik mijn verantwoordelijkheid op in de OCMW-raad. In 2009 volgde de gemeenteraad. Voor Groen+ zetelde ik ook in de bestuursraad van het autonoom gemeentebedrijf Bexit, het PWA Midden-Brabant en het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum Papeblok.

Sinds de start van de nieuwe legislatuur ben ik OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken. Ik volg sociale thema’s zoals kinderopvang en ouderenzorg op. Verder gaat mijn aandacht naar het mobiliteitsbeleid, in het bijzonder naar de voorzieningen voor de zachte weggebruiker (voetganger, fietser).

Gelukkig heb ik ook nog wat vrijetijd. Die breng ik graag door met mijn vrouw en twee dochters. Naast mijn hobby als muzikant, ben ik ook actief in het verenigingsleven, vooral bij 11.11.11 en de fietsersbond.

Schepen - bram.peters@groen.be

In september 2011 kwam ik in Tervuren wonen. Als pas afgestudeerde socioloog vond ik dat de tijd rijp was om me te engageren. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek en nam daarom begin 2012 contact op met Groen+. Een paar maanden later stonden de verkiezingen al voor de deur. Dankzij het sterke resultaat van Groen+ kon ik aan de slag als gemeenteraadsvoorzitter van januari 2013 tot en met december 2015. Sinds januari 2016 ben ik schepen van milieu en duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, land- en tuinbouw, toegankelijkheid en sociale gelijkheid.

Gemeenteraadslid - Christine.Tinlot@skynet.be

Al 23 jaar ben ik actief in de weer binnen de Belgische cultuursector. Mijn passie gaat vooral uit naar hedendaagse dans. Tijdens mijn carrière werkte ik samen met zowel Nederlands- als Franstalige artiesten. Vandaag zet ik me vooral in voor verschillende projecten, waaronder ‘Bal Moderne’.

Op 14 februari 2003 verhuisde ik samen met mijn man naar Tervuren om er een gezin te stichten. Na de geboorte van onze eerste zoon in september 2003 zijn we als vrijwilligers aan de slag gegaan bij MamaBW, een organisatie die zich inzet voor moeders en kinderen in nood. Sinds 2007 ben ik ook actief lid van de oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Naast mijn professioneel, gezins- en vrijwilligersleven speel ik in mijn vrijetijd klarinet bij de Harmonie de Vossemse Voerenzonen. Samen met ‘Transitie Tervuren’ ben ik actief bezig met het ontwikkelen van nieuwe sociale mogelijkheden op lokaal vlak. Als gemeenteraadslid van  Groen+ wil ik mijn ervaring en kennis delen om van onze gemeente een aangenamere plaats te maken, voor mijn en uw kinderen én onze leefomgeving.

Gemeenteraadslid - francineloockx@gmail.com

Francine Loockx vervolledigt sinds september 2013 de Tervuurse gemeenteraad. Maar je kan haar ook op andere publieke plaatsen ontmoeten.

"Op zaterdag kan je me meestal vinden op de demonstratieplaats composteren van het containerpark aan de Oppemstraat. Ik ben al jaren actief als compostmeester in Tervuren. Zowel op het containerpark, op scholen en bij mensen thuis maak ik iedereen wegwijs in het thuiscomposteren.  

Daarnaast ben ik mede-oprichtster van de stadstuintjes in de Nieuwstraat, waar buurtbewoners de kans krijgen om hun eigen groenten, fruit en planten te kweken. Samen met Groen+ ijver ik voor een groenere en milieubewustere gemeente.

Mijn vrije tijd besteed ik aan fietstochten, tuinieren, knutselen met de kinderen… Ook tekenen en naaien brengen me tot rust."

Wanneer de lente aanbreekt en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, doe ik niets liever dan samen met mijn man en vrienden genieten van de wondermooie natuur die onze gemeente te bieden heeft. Op een zonnige dag is er niets mooiers dan te luisteren naar de vogels…

Kortom, ik ben een natuurmens in hart en nieren. Daarom wil ik graag mijn passies en ervaringen delen met de inwoners van Tervuren om zo samen een gezellige, gastvrije en groene gemeente op te bouwen."

Jacques Dujardin

Gemeenteraadslid​ - jacques.dujardin@telenet.be

Meer dan 27 jaar geleden ruilde hij Brussel voor het rustige Tervuren. Hij woonde 10 jaar in Duisburg. Sinds 17 jaar kan je hem terugvinden in het centrum. Jacques weet niet alleen wat er leeft in onze gemeente. Hij is ook ingeburgerd in de kunstwereld.

Jacques is conservator en restaurateur van kunstwerken. Als plastisch kunstenaar gaat hij met organisch materiaal aan de slag om het menselijk levensproces gestalte te geven. Jacques’ werk is gekend tot over de landgrenzen heen.

Zijn familienaam onthult zijn ware roots. Jacques Dujardin is de telg van een lange generatie tuinders. Hij heeft een ongekende liefde voor de natuur en voor bijen. Als kunstenaar-imker maakt hij artistieke bijenkasten voor publieke parken en daken in Brussel.

In Tervuren is Jacques een graag geziene man. Altijd fietsend door de straten, al dan niet met een kunstwerk achterop. Zie je hem passeren? Spreek hem gerust eens aan.

foto Dolf Plijter

Lid bestuur – dolf.plijter@gmail.com

Ik ben afkomstig uit Middelburg, Nederland, en studeerde in Amsterdam politieke wetenschappen. Na bijna 35 jaar in Tervuren gewoond te hebben en als gepensioneerd EU-ambtenaar met wat meer tijd ter beschikking wilde ik mij graag inzetten voor een open,gastvrij, groen en rechtvaardig bestuur van onze mooie gemeente. Groen+Tervuren was dus een voor de hand liggende keus.

Naast mijn inzet in onze gemeente ben ik bestuurslid van de Vereniging voor Internationale Relaties (VIRA) en actief in het organiseren van lange fietstochten. Met Jacques Dujardin deel ik een passie voor bijen en tuin.

foto Pascal Debuyst

Voorzitter – pascal.debuyst@skynet.be

Afkomstig uit Sterrebeek, heb ik na wat rondreizen in 2000 mijn jeugddroom waargemaakt: me vestigen in Tervuren. Deze groene gemeente heeft me altijd aangetrokken en geïnspireerd. Belangrijk voor mij zijn dan ook om het groene karakter van de gemeente en leefbaarheid te vrijwaren en mee te werken aan een lange termijnvisie.

Professioneel ben ik zelfstandig ondernemer op het gebied van energiezuinige ingrepen, plaatsbeschrijvingen, verhuisschade-expert en klusdienst.

Als lid van de bestuursgroep van het buurthuis "'t Groenveld" in Moorsel, zet ik me samen met andere vrijwilligers in om het contact tussen mensen te verbeteren, de leeomgeving aangenamer te maken en op te komen voor de rechten van de minderbegoeden in onze maatschappij.

Belangrijk voor mij is het groene, open en gastvrije karakter van onze gemeente. Daar wil ik samen met onze schepenen, gemeente- en ocmw-raadsleden en een heel sterk gemotiveerd team aan werken.

foto Elmo Peeters

Jongerenvoorzitter – elmopeeters@gmail.com

Ik ben 21 en momenteel volg ik een master politieke wetenschappen aan de VUB. Ik heb altijd in Tervuren (Vossem) gewoond en heb er zowel mijn lager als middelbaar onderwijs gevolgd. Mijn groen hart, band met Tervuren en interesse in maatschappij en politiek, dragen er toe bij dat ik besloten heb de Tervurse politiek van dichterbij te volgen.

Een eerste stap zette ik als mede-initiatiefnemer van “ ‘t Groot Debat”, n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Sinds dit jaar ben ik bestuurslid en jongerenvoorzitter van Groen+. Vanuit deze functie zal ik trachten een relevante bijdrage te leveren en de jongeren in Tervuren een stem te geven.

foto Sofie Lomaert

OCMW-raadslid - sofie.lombaert@belgacom.net

Ik voel me zeer vereerd dat ik eind vorig jaar de fakkel mocht overnemen van Ariane Molderez en onze kiezers mag vertegenwoordigen in de OCMW-raad. Door de goede coaching van Bert Vanoost durf ik gerust zeggen dat mijn inwerking vlot verlopen is. We hebben samen al een aantal belangrijke dossiers behandeld, zoals o.a. de inhuizing van de Vlonder, de uitbreiding van het woonzorgcentrum, maar ook de opstart van het project buren bezoeken buren... Allemaal thema's die me na aan het hart liggen en die belangrijk zijn voor de inwoners van Tervuren. Ik ben werkelijk heel dankbaar en fier dat ik de stem van onze kiezers mag vertegenwoordigen in de OCMW-raad en alzo een steentje kan bijdragen aan het welzijn van de Tervurenaren.


Penningmeester - geert.vandendriessche@telenet.be

Ik ben een geboren en getogen Tervurenaar. Mijn jeugdjaren heb ik in Duisburg doorgebracht, maar ik woon ondertussen meer dan 30 jaar in Tervuren en ik hou van mijn groene gemeente. Beroepsmatig ben ik bezig met personeelsbeleid.


Voor mij was het altijd van het grootste belang om actief betrokken te zijn bij het verenigingsleven. Daarom heb ik mij altijd ingezet in diverse Tervurense verenigingen, van sport- tot vrijetijdsorganisaties. Ik ben ook lid van de Cultuurraad van onze gemeente.


Mobiliteit is voor mij één van de belangrijkste thema's van onze tijd. Hoe maken we onze gemeente zo aantrekkelijk mogelijk? Hoe motiveren we de Tervurenaar om te voet, met de fiets of de bus naar onze gemeente te komen? Graag wil ik mee nadenken over aangepaste en veilige infrastructuur voor de zwakke weggebruiker. Maar ook betaalbaar wonen en integratie zijn voor mij belangrijk items.